Parafia Rzymsko-Katolicka

św. Antoniego z Padwy w Rząsce

 
 

kulka

Strona główna

kulka

Ogłoszenia

kulka

Intencje mszalne

kulka

Porządek nabożeństw

kulka

Odeszli do Pana

kulka

Informator parafialny

kulka

Historia parafii

kulka

Grupy parafialne

kulka

Patroni

kulka

Tradycje świąteczne

kulka

Parafia w obiektywie

kulka

Kontakt

kulka

Biblia na każdy dzień

kulka

Dziennik katolicki

kulka

Blog

Wypominki roczne

Anno Domini 2016/2017

 

W razie jakichkolwiek błędów lub uwag prosimy zgłaszać się w zakrystii lub napisać wiadomość e-mail na adres parafii: rzaska@diecezja.pl

 

Wypominki Roczne 7:30


Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych:
Lucyny Kruk; Janiny, Stanisława, Jadwigi i Pawła Orkutniak, Rozalii i Jana Białek oraz zmarłych z rodziny, Mieczysława Zawiła i zmarłych z rodziny Madejów; Jerzego, Rozalię, Jakuba; Tadeusza Marka, zmarłych z rodzin: Kanasów, Bodzentów, Czekajów, Sobczyków, Dąbrowskich; Tadeusza Kruk, Ewy i Wiesława Misielak; Teofila Smyksy i zmarłych z rodziny, Jakuba, Antoninę Kubik i ich dzieci, Stanisława i Józefa Antosz; Zofii, Jana, Stefanii Ludwika, Ewy; Janiny, Edwarda Wolnik i ich rodziców, Władysława, Antoniego, Jana, Marii, Zofii, Józefa Grzegorczyk, ks. Władysława Bartonia, ks. Józefa Matlaka, Władysławy Wiecheć, Władysława Danek; Zofii, Konstantego, Mariana, Marii, Stanisława, Zofii, Wawrzeniow, Krystyny, Pawła, Marii, Stanisława Strumińskich, Janiny, Stanisława Pacuła, Katarzyny Bielskiej, Mariana Szumiec, zmarłych z rodziny Kaszubów i Strumińskich; Stanisławy, Wandy, Aleksandry Ciepiela, Władysława Bendykowskiego i jego rodziców; Katarzyny, Franciszka, Witolda Nędzka, Jana, Marii, Zofii Krzyściak; Stanisława Jasek; Stefanii, Piotra, Wiecheć i ich dzieci, Katarzyny, Józefa Halik i ich dzieci, Władysława Wiecheć, Henryka Halik, Walerii i Juliana Zdziech; Mariana Dyrdę i jego rodziców, Marii, Jana Stachnik i ich rodziców, Rozalii Stachnik, Marii i Stanisława Pirowskich; Zofii, Edwarda Michalik, Marii Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych rodziców; Józefa Kaczmarczyk i jego rodziców, Jana Wielowskiego; Stanisława i Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Józefa Ziębickiego, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii Nowak; Katarzyny i Marka Mazur, Tadeusza, Anieli Tomaszewskich, Janiny, Urszuli, Józefiny Kwaśniak; Franciszki i Stefana Stats, Annę i Jana Ziarkowskich; Anny, Józefa Smędy, syna Adama, Janiny i Józefa Filak; Franciszka, Rozalii Sikorskich, Antoniny, Wojciecha, Tadeusza, Adama Korzonek; Jana, Marty Łysoń; Lucyny, Józefa Józefek, Jadwigi, Bartłomieja Delkowskich, Zofii Kaszuba, Janiny, Władysława Stachurskich, Marii Kaszuba, Jana Kraj, Janiny, Mariana, Aleksandra Jamróz; Jana Wrona, Ireny, Eugeniusza Gajkowskich, Antoniego Kaszuba, Zofii, Władysława Wrona, Antoniny Bieniek, Franciszka Bialik, Emilii, Jana Michcińskich, Marianny, Jana, Zofii, Andrzeja, Stanisława, Zofii Kaszuba; Marii, Henryka, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Jana Paleta; Franciszka, Władysławy Trojanowskich, Karola, Marii Szewczyk, Jerzego Jelenia, Józefa, Zofii Grzegorczyk; Genowefy, Tadeusza, Mirosławy, Stanisława Mika, Krystyny, Kazimierza Kiecka, Wiktorii Tarnowskiej; Danuty, Krzysztofa, Pawła Janik i zmarłych z rodziny; Marii, Aleksandra, Mieczysława, Marka, Aleksandry, Danuty i zmarłych z rodziny Korbut i Koza; Krystyny, Stanisława Niedbała i zmarłych z rodziny; Teofila, Anny Wielowskich, Andrzeja, Anieli Nowak, Agnieszki, Józefa Kacik; Zofii, Anny, Jana Sośnickich; Marii, Stefana, Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza Mazur, Stanisławy Sidzina; Stanisława, Eugeniusza Bosak, Andrzeja Wygoda, Marii, Jana Jagła; Katarzyny, Wojciecha Dziudziek, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik, Anny, Franciszka, Andrzeja Grabka; Władysława Sobesto, Barbary Stępień; Apolonii, Franciszka Soja, Józefa Haber; Stefana, Rozalii Kostaś-Waldemar, Krystyny, Karola Gębołyś, Juliana, Katarzyny Duda, Zofii Ciężarek, Anieli Nowowińskiej, Andrzeja, Heleny, Stefana Słaby, sióstr prezentek, sióstr albertynek; Tadeusza Cygal; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Władysława Samka, Marii, Franciszka Kos, Marii, Władysława Knawa, Wiktorii, Józefa Malga; Barbary Siwosławskiej, Franciszki, Stanisława Koza, Stanisława syna, Heleny, Hieronima Widurskich; Mieczysława, Rudolfa, Stefanii, Tadeusza Trzaska, Andrzeja, Marii, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzęka; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator; Tadeusza Cygal; zmarłych z rodziny Żarów, Żuromskich; Genowefy, Bolesława, Stanisława Ciećko, Michała Kita, Wiktorii, Andrzeja Kaszuba; Marii, Stefana Bożek, Władysławy Łazowskiej, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; Stefana, Krzysiaczek, syna Stefana Mieczysława Kania;

 

Wypominki Roczne 9:30


Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych:
Teofila Witala, Franciszka, Józefa Grabka, Władysława Puchalskiego; Józefa, Kondrata Pietranek; Katarzyny, Jana Nowak, Danuty, Mieczysława Pułka, Rozalii, Stefana Zawalskich; Stanisława Kułage, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Wilhelma Frączek; Stefana Makowskiego; Amalii, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorska; zmarłych z rodziny Niedbałów i Grabowskich; Anny, Jakuba, Eugeniusza, Kazimierza Pułka, Marii, Andrzeja Ulmaniec; Marii, Andrzeja Baczyńskich, Zofii, Kazimierza Słomka; Marii, Antoniego, Stanisława, Władysława Sowów; Jana, Wiktorii Wymysło; Marii, Wojciecha, Zofii, Henrykii Nędzka, Anny, Jana, Józefa, Jana Bialik, Marii, Józefa Woźniaków; Józefa Porębskiego; Michaliny, Stanisława, Jana Marszyckich, Wiktorii, Franciszka, Leopolda Koza, Anny Kaszuba; Marii, Wojciecha Kraj, Marii, Jakuba, Genowefy Koza, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesołowskich; Antoniny Madej, Wiktorii, Piotra Wierzbickich; Tomasza Krawczyka, zmarłych z rodziny Krawczyków, Rosów; Jadwigii, Jana Swibów, Olgii, Stanisława Włodarczyk; Anny, Macieja Wadyl, Stefanii, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk, Anny Prochal; Jana, Marii Policht; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja, Kareckich, Franciszka, Zofii, Ludwika Garus, zmarłych z rodziny Galów, Apolonii, Władysława, Zbigniewa Nazim, Janiny Klamra, Franciszki, Józefa Grabka; Józefa, Stefanii, Wincentego, Stanisława Kruk, Marii, Władysława Machlowskich; Anny, Bartłomieja, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Józefa, Zofii Grzegorczyk, zmarłych z rodziny Grzegorczyk, Marii Paciorek, Jana Dyrdę; Edwarda Pożyczko, Mariana, Edwarda Nowak i ich rodziów; Franciszka Janeczka, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Marii, Jakuba Kozów, zmarłych z rodziny Janeczków, Kozów, Kołodziejczyków, Wesołowskich, Tadeusza Mularcyka; Jana, Rozalię, Jana, Sabinę, Teresy Bialik, Adama, Stefanię Burza, Emilii Pleśniak, Józefa, Lucyny Józefek, Antoniego, Andrzeja, Józefa Kaszuba, Jana Kraj; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka Dyrda, Katarzyny, Alojzego Borzęckich; Jana, Marii Kaszuba, Jana, Krystyny Radoń; Tadeusza, Stefana, Marii Stachurskich, Stefanii, Józefa Korabik, Marka Jaskólskiego; Zbigniewa Stachurskiego, Antoniny, Stanisława Synowskich; Stanisława, Marii Grzegorczyk, Władysława Sobesto; Bronisława, Antoniny Kukiełka, Henryka Sopata; Józefa, Antoniny, Haliny Czepiec, Jana, Stefanię Strugała; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Władysława Więclewicz, Marii Jaje, Augustyna, Noworyta, i zmarłych z rodziny; Jerzego Kaszuba, Marii, Stanisława Szumiec; Marii, Mieczysława Buczak, Jana Dyrdę; Anny, Władysława, Zbigniewa Honkowicz; Marii, Piotra, Młynarczyk, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Adelajdy, Anieli, Tadeusza Budka; Walentego, Marii Chochół, Bronisława, Wiesławy, Marii Nowak, Antoniny, Edwarda Piskorz; Jana, Marii, Jana Dyrda, Anny, Bartłomieja, Kazimierza Grabowskich, Marii Paciorek, Józefa Grzegorczyk, Julii Nowak, Marii Kos, Jakuba Wójtowicz; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; Stanisława, Agnieszki, Władysława, Mariana, Czesława, Bronisławę Łabędź, Andrzeja Bodaj; Kazimierza, Rozalii, Jana Lipka; zmarłych z rodziny Chorągwickich, Furtaków; Muchów i Kramarzów; Marii, Zygmunta Krokosz, Marii, Władysława Piotrowicz; Józefy, Józefa Puskarz, Józefy, Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Janiny Kleszcz, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź, Anielę Szynal; Róży, Karola, Moniki, Stanisława Kleszcz, Józefy, Jana Czaja; Marii, Stanisława, Stefanii, Anny, Andrzeja Paciorek, Bartłomiaja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Jana Dyrdę, Józefa Grzegorczyk, Edwarda, Stanisławy, Ryszarda, Danuty Kupiec, Joanny, Juliana Odziemiec, Władysława Czereb, Stanisława Trybus; Franciszka, Michaliny, Genowefy, Aleksandra Woławczyk; Jana, Katarzyny Czepiec, Anny, Piotra Grzegorczyk, Anny Szeleźnik; Heleny, Henryka Zaręba, Henryka syna, Gertrudy, Jerzego Walus; Edwarda Czapla, Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowak; Wandy, Henryka, Kazimierza Majer, Rozalii, Jana Gibas, Józefa, Jana Szczygieł, Genowefy, Leona Legut; Henryka Głąb; Stanisława Godek; Kazimierza Piskoś, Tadeusza Mikrut, Bogusława Parys; Marii, Stanisława Warzecha, Emilii, Juliana Ochwat, zmarłych z rodziny Warzechów, Ochwatów, Kwieków, Pieczarów; Heleny Pitala; Stanisławy, Jana Żak, Kazimierza Skarbek;


 

Wypominki Roczne 11:00
 

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych:
Tadeusza, Jana, Stefanii Krawczyk; Haliny, Tadeusza Kaszuba; Genowefy, Józefa, Ryszarda Rojweskich; Dobrochny Janczy zmarłych z rodziny Janczych i Piechowiczów, Jadwigii Dąbrowskiej; Zenobii, Jana, Danuty Krzywda, Stanisławy, Władysława Sroka, Adelii, Stanisława, Marty, Stefana Majewskich, Leny Jakubik, Ludwika Dzierbuk, Heleny, Wojciecha Migas; Rozalii, Feliksa Korbut, Tadeusza, Ireny Bańbuła, zmarłych z rodziny Kaszubów; Marii, Wojciecha Kijak, Mieczysława Nosal, Roberta Kamińskiego; Stanisławy, Kazimierza, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Teofila, Józefa Wójcik; Marii, Aleksandra Wolnik; Pelagii Majewskiej; Stanisławy, Feliksa, Karoliny, Jakuba, Marcina, Stanisławy, Heleny, Feliksa; Anny, Kazimierza, Aleksandra, Adama, Zofii, Jerzego, Zofii, Balbiny; Mieczysława Suchan i jego rodziców, Stanisławy, Józefa Cygan; Jadwigii, Stanisława, Franciszka, Kazimiery Piątek, Jana, Genowefy Lamenty, Edwarda, Genowefy Jaciubek; Zuzanny, Władysława, Marianny, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Konieczny, Krystyny Nocoń; Władysława, Gertrudy Kozik, Wandy, Jerzego, Jana, Reginy Kuberskich, Adama, Józefa, Anny Piwowarczyk; Wojciecha Sikorskiego zmarłych z rodziny Sikorskich, Tarków; Jana, Andrzeja Szyller, Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyk, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Janiny, Stanisława Staniec, Janiny Glanowskiej-Moskała; Tadeusza Sikorskiego; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Stefanii, Bronisława, Jakuba Kaszuba; Jana Czepiec, Anielii, Mieczysława, Wiktorii Tarnowskich; Jana, Janiny Wąsik; Jana, Stefanii, Tadeusza Krawczyk, Tadeusza, Stefanii, Czesława Moskała; Adeli, Stanisława; Kazimierza Cielińskiego; Janiny, Romana Mateusiak; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepiec; Stanisławy Cuber; Marii, Jakuba Łacheta, Czesława, Bazgier; Bolesława, Marii Piątkowskich, Grażyny Puchała, Krystyny Czepiec; Mieczysława, Anielii, Wiktorii Tarnowskich, Józefa Podolskiego; Witolda, Janiny Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Stanisława Oświęcimka, Józefa, Józefy Kurczak; Stanisława Wąchałę, Jerzego Rusin, Stanisława Wąchałę; Tomasza, Marianny Józefa, Wojciecha, Anny Pałac, Zofii Kubala, Edwarda Strąg; Janiny, Józefa Koza, Marii Czepiec, Anny Łacheta, Wiktorii, Walentego Susuł; Janiny, Zofii, Jana Witala, Anny, Mieczysława, Franciszka Paleta, Zygmuta Markowskiego; Tadeusza Winczewskiego; Edwarda Budacz, Mariana Tracz, Róży, Stanisława Michalczyk, Wiktorii, Jana Wójcik; Marii, Ludwika, Aleksandra, Matysiak zmarłych z rodziny Matysiaków i Nowaków, Marii, Stanisława, Klikliczka zmarłych z rodziny Klikliczków i Bochniarzy; Michaliny, Jana Kudełko, zmarłych z rodziny Matysiak i Kudełko; Władysława Czereb, Marii Paciorek; Rozalii, Jana Woszczyzna, Marii, Neofita Hrygorczuk, Stanisława Filipowskiego; Jakuba, Marii, Jakuba Makuła, Julii, Juliana Grzyb, Marii, Jana Piecznik; Władysława, Krzysztofa, Piotra, Zbigniewa Kozaczyk, Julii, Piotra Suchan; Janiny, Antoniego, Zbigniewa Knapik; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Michała, Stanisława, Piotra Wrona, Marię Bator, Walerię Korzeniowską, zmarłych z rodziny Kwiatkowskich, Kaszyckich, Wronów i Statków; Marii, Pelagii, Józefa, Władysława, Tadeusza Jazgarzyńskich, Kazimierza, Bronisławy, Stanisława Dusza, Zofii, Mieczysława Kaczmarczyk, Longiny, Józefa Sojka, Julii, Stanisława Adamczyk, Urszuli Baran; Zofii, Mariana, Anieli, Władysława, Genowefy, Emila, Heleny, Władysława, Katarzyny, Władysława, Tadeusza, Ryszarda, Andrzeja, Moniki; Justyny, Stanisława Cuber, Apoloni, Władysława, Zofii, Feliksa Zych, Jana, Rozalii, Władysława Nowak, Elżbiety Winter, Miliana Tkać;
 

Wypominki roczne, przy których nie została podana godzina czytania


Marii, Tadeusza Korzonek, Zofii, Franciszka Maluty, Władysławy Filiciak, Jerzego Grabowskiego, Janiny, Michała Czarnota; Sabiny, Jana, Teresy Bialik, Marii, Wiesława Stachura; Rozalii, Adama Łokaj, Franciszka, Jana, Agaty Witek, Zofii Marzec; Jana, Józefy, Haliny, Tadeusza Zielińskich; Władysława, Stanisława, Anielii Pieniążek, Jana, Anny Sarna zmarłych z rodziny Sarnów; Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik, Stefanii, Józefa Szczuka; Tomasza, Marii Synowskich, Zdzisława, Jerzego, Jana, Zofii Czepiec, Francziszki, Jana Pietrzyk, Marii Ropian; Anny, Jana Jupowicz, Franciszki, Andrzeja, Eugeniusza, Józefa Bożek; Heleny, Józefa, Janiny, Józefa, Katarzyny Krasuskich, Krystyny Bola, Józefa Błaszczyk, Wojciecha, Julii Łuczak, Ireny Bieniek, Anny Puchała; Anny, Jana Sośnickich, zmarłych z rodziny Chrabąszcz; Edwardy, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Wirtorii, Jana Kaszuba, Rozalii, Genowefy, Franciszka Halik, Władysława, Józefa Rospond; Adama Grelę, zmarłych z rodziny Szyszkiewiczów i Słabych; Zbigniewa, Edwarda, Marii, Agnieszki, Zofii, Stanisława Podgajny; Kazimierza Karaś, Józefa, Julię Nowak; Jana Dyrdę, Tadeusza, Elżbiety Machlowskich; Jana, Stanisławy Urbańczyk, Jadwigi, Bartłomieja Kowalczyk, Adama, Honoraty Fecko i ich syn, Rozalii Kwiatkowskiej i męża, Franciszka Mrozińskiego; Janiny Zawiła; Kaliksta, Józefy, Leszka, Rafała;

up Do góry up