Parafia Rzymsko-Katolicka

św. Antoniego z Padwy w Rząsce

 
 

kulka

Strona główna

kulka

Ogłoszenia

kulka

Intencje mszalne

kulka

Porządek nabożeństw

kulka

Odeszli do Pana

kulka

Informator parafialny

kulka

Historia parafii

kulka

Grupy parafialne

kulka

Patroni

kulka

Tradycje świąteczne

kulka

Parafia w obiektywie

kulka

Kontakt

kulka

Biblia na każdy dzień

kulka

Dziennik katolicki

kulka

Blog

Róże Różańcowe

 

W naszej parafii działa siedem róż: sześć kobiecych i jedna męska. W każdą trzecią środę miesiąca odbywają się spotkania wszystkich róż połączone z wymianą tajemnic.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu pisze, że liturgia jest „zbawczym działaniem”, a różaniec „zbawienną kontemplacją” (por. RVM 13). „Niektórzy sądzą, – pisze Papież w tym samym liście – że nieuniknioną konsekwencją centralnego miejsca liturgii, słusznie podkreślonego przez Sobór Watykański II, jest zmniejszenie znaczenia różańca. W rzeczywistości, jak wyjaśnił Paweł VI, modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej wprowadza i stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni wewnętrznego uczestnictwa i zbierać jej owoce w życiu codziennym” (RVM 4). Chcemy się uczyć takiego sposobu odmawiania różańca, aby dzięki niemu lepiej przygotować się do udziału w Eucharystii, przeżywać ją w pełni wewnętrznego zaangażowania oraz obficie zbierać jej owoce w codziennym życiu. Liturgia bowiem, a szczególnie Eucharystia, jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i równocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10).

up Do góry up